СТУДЕНТСКА КАРТИЦА

Чему служи?

Студентска картица је мултифункционални електронски документ студента који се употребљава приликом коришћења услуга Установе Студентски центар „Београд”.

Студентска картица неопходна је за коришћење домских и ресторанских услуга, тј. за куповину и коришћење мени оброка и за плаћање станарине и осталих домских услуга.

Истовремено, служи као електронски новчаник и здравствени картон за лечење у Студентској поликлиници.

Помоћу ње се може ући у било који објекат Установе, уселити/иселити се или извршити замена места у студентском дому, задужити домски инвентар, пријавити преноћиште, уплатити термин за теретану, користити електронске браве на вратима соба и других просторија, укључивати светла у собама, извадити лекарско уверење у Студентској поликлиници, користити ISIC и EYCA бенефити.

Право на издавање студентске картице

Право на издавање студентске картице имају сви студенти који су редовно уписали зимски семестар текуће школске године, у складу са Законом о ученичком и студентском стандарду:

 • Студенти чије се школовање финансира из буџета Републике Србије,
 • Студенти који сами финансирају школовање,
 • Студенти факултета у Београду чији оснивач није Република Србија.

За издавање студентске картице потребно је на увид донети индекс са уписаним зимским семестром и наведеним статусом (буџет или самофинансирање) и личну карту. Само уколико статус није наведен у индексу потребно је уверење о редовном студирању које издаје факултет, односно високошколска установа. Захтев за издавање студентске картице купује се на нашим благајнама и попуњава подацима из личне карте, након што запослени провере индекс и утврде да су услови за поседовање картице задовољени.

Студенти Медицинског, Биолошког, Машинског и Факултета организационих наука своју студентску картицу коју су већ извадили на факултету могу да активирају код нас и тиме стекну право да користе услуге Студентског центра „Београд”. Активацијa картице врши се у просторијама Службе за информационе технологије. Приликом активације картице, потребно је донети на увид индекс, личну карту и рачун о уплати надокнаде за активацију.

MЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – служба факултета где се издају студентске картице, CIBID, налази се у Делиградској улици број 34. Контакт телефони: 011/361-4934 или 064/884-1016.

MАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – за све информације у вези с картицом, студенти треба да се обрате или студентској служби или у библиотеци факултета.

БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – картице се издају у просторијама студентске службе (зграда Хемијског факултета, Студентски трг 16, соба 322).

ФОН – за сва питања у вези с картицом, студенти могу да се обрате у собу 107, у згради факултета. Контакт телефон: 011/3950-839

Бруцоши који се почетком септембра пријављују на конкурс за смештај у домове и предају документа у СД „Карабурма”, у исто време подносе захтев и фотографишу се за израду своје студентске картице. Право на студентску картицу имају сви пријављени бруцоши, без обзира да ли су примљени у дом или не.

Канцеларије за израду студентских картица

Канцеларија:
Адреса:
Контакт:
Студентски град, Дом II, Г крило
Студентски град, Дом II, Г крило
**Адреса:**
Тошин бунар 147
**Контакт:**
011/310-2987
Дирекција Установе Студентски центар „Београд”
Дирекција Установе Студентски центар „Београд”
**Адреса:**
Светозара Марковића 56
**Контакт:**
011/3637-299
Студентски дом „Карабурма”
Студентски дом „Карабурма”
**Адреса:**
Мије Ковачевића 7б
**Контакт:**
011/2079-750

Важно о студентској картици

 • Студент је дужан да на захтев овлашћеног лица Установе Студентски центар „Београд” покаже картицу.
 • Студент који оштети картицу сноси трошкове њене замене.
 • Строго је забрањено давати картицу другоме на коришћење или користити туђу картицу. У случају злоупотребе, картица се одузима привремено или трајно.
 • Студентска картица важи две године, након чега се врши њена замена.
 • Почетком сваке школске године, по упису зимског семестра, потребно је продужити студентску картицу.

Детаљне информације можете пронаћи и на линку: студенска картица

Поред тога што има функцију електронског евидентирања података у студентском дому и ресторану, студентска картица садржи и међународне картице ISIC и EYCA.

Интернационална студентска идентификациона картица

 • Студентска идентификација
 • Више од 150.000 попуста у преко 132 земље света
 • Погодности на Work&Travel програм

Европска омладинска картица

 • Осигурање 24ч годину дана у земљи
 • Бесплатно путно осигурање у целом свету
 • Преко 40.000 попуста у Србији и Европи

Она служи као средство за идентификацију, олакшава свакодневни живот студената кроз попусте у целом свету и поспешује мобилност младих кроз учешће у различитим пројектима, семинарима и конкурсима широм Европе.

Како бисте користили право на све попусте и погодности, неопходно је да активирате ISIC/EYCA студентску картицу на порталу www.mojakartica.rs.

Европски омладински центар (EOC) носилац је лиценце за развој и промоцију међународних пројеката Европске омладинске картице (EYCA) и Интернационалне студентске идентификационе картице (ISIC) са циљем поспешивања информисаности и мобилности младих. Пројекти се спроводе у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Министарством омладине и спорта, уз подршку Владе Републике Србије, док су на међународном нивоу подржани од стране UNESCO-a, Савета Европе и Европског парламента.

Кориснички сервис је студентима на располагању сваког дана од 8 до 16 часова. Све информације о ISIC и EYCA картицама, осигурању, активацији, попустима и погодностима се могу пронаћи на сајту www.mojakartica.rs, а одговоре на сва додатна питања можете добити путем мејла info@mojakartica.rs или телефоном на број 011/3349-877.