4. Април

СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ

Студентски домови распоређени су у шест београдских општина: Нови Београд, Звездара, Палилула, Вождовац, Чукарица и Земун. Укупни смештајни капацитети Установе су око 10.500 места, а чак 60% чине собе прве категорије.

OПРЕМЉЕНОСТ студентских домова

Собе су опремљене у складу са студентским стандардима (кревет, радни сто, столица, лампа, плакар, полице). Најчешће су двокреветне или трокреветне, с купатилом, чајном кухињом, обезбеђеним приступом интернету, директном телефонском линијом.

У домовима постоје и читаонице, фотокопирнице, продавнице мешовите робе, тв сале, теретане, спортски терени, машине за прање и сушење веша. Замена постељине се обавља једном недељно, а објекте одржавају хигијеничарке и домари који су за хитне интервенције доступни даноноћно.

Oбезбеђење

Видео надзор

Интернет

Читаонице

Фотокопирнице

Продавнице

Теретане

Спортски терени

Перионице

ТВ сале

Хигијеничари

Инфокиосци

Сви домови су покривени видео надзором, а радници обезбеђења дежурају на улазима 24 сата дневно.

Права и обавезе корисника услуга Установе могу се прочитати у Правилнику о кућном реду.

УСЕЉЕЊЕ У ДОМ

Студенти који на конкурсу остваре право на смештај у Установи Студентски центар „Београд”, на расподели бирају место у неком од студентских домова, према својој позицији на коначној ранг-листи. Том приликом добијају Упут за усељење који садржи опште податке о студенту, назив изабраног дома, број и категорију собе, као и рок за усељење.

Након што су изабрали дом и добили упут за усељење, студенти обављају** преглед у Студентској поликлиници** у Крунској 57 или у једној од две амбуланте Поликлинике: у Студентском дому „Карабурма” или у Студентском граду – Дом I. Подаци о обављеном здравственом прегледу учитавају се на студентску картицу. Признаје се само лекарски преглед обављен у Студентској поликлиници у Београду.

Студенту је за усељење у дом потребан упут за усељење, индекс, лична карта и студентска картица. На благајни дома студент извршава прописана плаћања, а у магацину задужује постељину и кључ собе.

Приликом усељења, студент потписује Уговор о становању, добија ценовник смештаја и Извод из Правилника о кућном реду.

ИСЕЉЕЊЕ ИЗ ДОМА

Студент исељење најављује референту дома, који покреће поступак исељења. Овлашћено лице врши преглед собе и утврђује евентуална оштећења. Студент раздужује у магацину оно што је задужио приликом усељења. На благајни измирује све своје финансијске обавезе. Након тога, поново се јавља референту дома, који завршава процес административног исељења студента.

ЗАМЕНА И РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА

ЗАМЕНА МЕСТА Студенти – станари домова, имају могућност замене места између домова истих категорија и замене места унутар дома.

РЕЗЕРВАЦИЈА МЕСТА Студенти старијих година студија, који остварују право на смештај у неком од студентских домова и у наредној школској години, могу пре расподеле резервисати своје место. На овај начин се место у соби у којој је студент тренутно усељен, додељује његовом факултету или високој школи и налази се у понуди места на расподели те високошколске установе. Од пласмана студента на ранг-листи зависи да ли ће моћи и да га изабере.

ЦЕНЕ СМЕШТАЈА

Министарство просвете, науке и технолошког развоја утврђује цене смештаја и исхране за студенте који се финансирају из буџета Републике Србије. У зависности од категорије собе и броја студената у њој, буџетска цена смештаја у студентским домовима у Београду креће се од 1.300,00 до 3.190,00 динара месечно.

Станари домова плаћају месечну станарину до 10. у месецу за текући месец. Своја укупна месечна дуговања станари могу платити на благајни дома или на инфокиоску .

Месечна цена смештаја у студентским домовима

Категорија собе и број кревета у њој
Буџетска цена
Тржишно економска цена
I КАТЕГОРИЈА
Једнокреветна
Једнокреветна
Буџетска цена
3.190,00
Тржишно економска цена
13.000,00
Двокреветна
Двокреветна
Буџетска цена
2.990,00
Тржишно економска цена
12.100,00
Трокреветна
Трокреветна
Буџетска цена
2.790,00
Тржишно економска цена
11.200,00
Четворокреветна
Четворокреветна
Буџетска цена
2.590,00
Тржишно економска цена
10.300,00
Петокреветна
Петокреветна
Буџетска цена
2.390,00
Тржишно економска цена
9.400,00
II КАТЕГОРИЈА
III КАТЕГОРИЈА
IV КАТЕГОРИЈА

ДОМОВИ ПО КАТЕГОРИЈАМА