КОНТАКТ

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД”

Адреса:

Светозара Марковића 56, Београд

Бројеви телефона за информације:

Имејл адреса:

info@sc.rs

A map is loading

ПИШИТЕ НАМ ЗА СВЕ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

СЛУЖБА СМЕШТАЈА
СЛУЖБА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
(израда, продужење и замена студентских картица)

Дирекција Установе Студентски центар „Београд”

Светозара Марковића 56

011 3637 299

Студентски дом „Карабурма”

Мије Ковачевића 7б

011 2079 750

Студентски град, Дом II, Г крило

Тошин бунар 147

011 310 2987
СЛУЖБА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Тошин Бунар 157

011 310 2000

Пријава сметњи у раду интернета: 066 8990 977 Упутство за повезивање бежичног интернета http://www.sc.bg.ac.rs/

СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Тошин Бунар 153

011 310 3090, 011 2699 302
СЛУЖБА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ

Студентски град

Тошин бунар 151

011 310 2392, 011 310 2391

„4. април”

Војводе Степе 320

011 3955 759
ХОСТЕЛИ

Хостел „Код Вука”

Булевар краља Александра 75

011 3400 662, 064 875 11 64

Хостел „Студентски град”

Тошин бунар 145

011 310 3399, 064 875 11 63

ЛИЦЕ ИМЕНОВАНО ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ
ПРИЈАВА СМЕТЊИ У РАДУ ИНФОКИОСКА