ПОЛИТИКА ЗАШТИТЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Лице именовано за заштиту података личности

Име и презиме: Јелена Ђуркић Број телефона: 011 3637 213 Имејл адреса: djurkicj@sc.rs

У складу са Законом о заштити података о личности, Установа Студентски центар „БЕОГРАД” прихватила је одговарајуће мере којим се штите лични подаци корисника наших услуга. Свесни изузетне важности заштите података о личности, ускладили смо политике заштите, како са законом, тако и у оптималном интересу наших корисника.