План активности за студенте старијих година студија

који конкуришу за смештај у студентским домовима Установе Студентски центар „Београд” за школску 2023/2024. годину.

27. октобар

петак

ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА СТУДЕНТЕ СТАРИЈИХ ГОДИНА СТУДИЈА, КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА СМЕШТАЈ У СТУДЕНТСКИМ ДОМОВИМА УСТАНОВЕ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР „БЕОГРАД” ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Рок за пријављивање на конкурс је до 31. 10. 2023. за студенте првог, односно до 6. 11. 2023. године за студенте другог и трећег степена студија. Конкурсна документација се предаје на матичним високошколским установама.

Прелиминарне ранг-листе ће бити објављене на огласним таблама факултета/одсека академија по истеку рока за конкурисање.

Рок за жалбе траје од дана објављивања прелиминарне ранг-листе до среде, 15. 11. 2023. године.

Коначна ранг-листа ће бити објављена у понедељак, 20. 11. 2023. године на факултетима/одсецима академија и на сајту Установе Студентски центар „Београд” www.sc.rs.

Расподела места ће се извршити на факултетима/одсецима академија у периоду од понедељка 27. 11. до недеље 3. 12. 2023. године (пратите обавештења факултета/одсека академије).

Поступак усељења у изабране студентске домове студенти могу реализовати други дан по завршеној расподели, а најкасније до среде 13. 12. 2023. године до 14 часова.

студенти који нису у могућности да присуствују расподели, упуте за усељење могу преузети у Служби смештаја, ул. Ђушина 5а, радним данима од 8 до 15 часова, закључно са 12. 12. 2023. године (уторак), уз индекс и личну карту;

 број места којa факултет/одсек академије преузме биће већи од броја студената који су изнад тзв. „црте”. Mеста која остану по извршеној расподели су предвиђена за поделу прво студентима из осетљивих друштвених група, а затим и осталим студентима испод „црте”, према пласману са ранг-листе (пратите обавештења факултета/одсека академије);

студенти из осетљивих друштвених група (изузев групе – студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти) који добију смештај према одлуци факултета/одсека академије и одобрењу комисије Установе Студентски центар „Београд”, као и студенти који су добили преостала места, упуте за усељење могу преузети у Служби смештаја, ул. Ђушина 5а, радним данима од 8 до 15 часова, од среде 6. 12. до уторка 12. 12. 2023. године, уз индекс и личну карту;

 студенти свих високошколских установа који припадају осетљивој друштвеној групи – студенти са инвалидитетом, студенти са хроничним болестима и студенти реконвалесценти, а који према редоследу са коначне ранг-листе нису добили смештај или су изнад „црте”, а имају потребу за персоналним асистентом, подносе захтеве и лекарске извештаје Студентске поликлинике, Служби смештаја, ул. Ђушина 5а, радним данима од 8 до 15 часова, од понедељка 20. 11. 2023. до среде 29. 11. 2023. године. Прегледе и обраду медицинске документације је неопходно обавити у Студентској поликлиници Београд, ул. Крунска 57. За студенте из ове осетљиве друштвене групе ранг-листа се утврђује на предлог комисије коју образује директор Установе Студентски центар „Београд”, а коју сачињавају један представник Установе и три лекара из Студентске поликлинике.

Крајњи рок за усељење студената је 13. 12. 2023. године (среда) до 14 часова.

Студент који се не усели до предвиђеног рока губи право на смештај у школској 2023/2024. години.

Напомена:

  • за усељење у студентски дом, студентима ће, поред упута за усељење, индекса, личне карте, студентске картице и обављеног лекарског прегледа, бити потребна и потврда високошколске установе, потписана од стране одговорног лица, да се у текућој школској години студирање финансира из буџета Републике Србије тј. уверење о статусу;

  • студенти основних и интегрисаних студија који су остварили право да се у школској 2023/2024. години финансирају из буџета по завршетку последње студијске године (продужена година), обавезни су да сваког месеца, пре уплате станарине за текући месец, доставе управи дома у коме станују уверење о статусу;

  • Установа Студентски центар „Београд" током године обавља радове у собама у којима је то најнеопходније. Станари соба које су обухваћене радовима дужни су да ослободе своја места према унапред планираној динамици. Током трајања радова, свима ће бити омогућено пресељење у неку другу собу у оквиру дома или, евентуално, у неки од других домова.

Београд, 27. 10. 2023. године СЛУЖБА СМЕШТАЈА

Скинути пдф