План активности за студенте I године основних студија („бруцоше”)

који конкуришу за смештај у студентске домове у школској 2023/2024. години

28. август

понедељак

План активности за студенте I године основних студија („бруцоше”)

1. Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 15. септембра 2023. године. Потребна документа кандидати могу поднети радним данима од 8 до 15 часова у Студентском дому „Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б.

2. Прелиминарне ранг-листе пријављених кандидата биће објављене **16. 9. 2023. **године (субота) до 12 часова у Служби смештаја, ул. Ђушина 5а, Студентском дому „Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б и на сајту Установе Студентски центар „Београд” www.sc.rs Уколико је студенту неправилно обрачунат број бодова, приговор се може поднети радним данима од 8 до 15 часова у Служби смештаја, ул. Ђушина 5а, а најкасније до 25. 9. 2023. године (понедељак) до 10 часова.

3. Коначне ранг-листе биће објављене 25. 9. 2023. године (понедељак) до 15 часова у Служби смештаја, ул. Ђушина 5а, Студентском дому „Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б и на сајту Установе Студентски центар „Београд” www.sc.rs

4. Расподела места, за студенте који су примљени (према рангу се налазе изнад „црте”) у Установу Студентски центар „Београд”, одржаће се у Студентском дому „Карабурма” и то:

за ДЕВОЈКЕ – 26, 27. и 28. септембра 2023. године (уторак, среда, четвртак) за МУШКАРЦЕ – 29. и 30. септембра 2023. године (петак, субота)

Тачна сатница расподеле, према пласману кандидата на коначној ранг-листи, биће објављена 16. септембра 2023. године, уз прелиминарну ранг-листу.

• На расподелу је неопходно доћи лично и понети индекс и личну карту

• Биће омогућено обавити процедуру усељења у студентски дом по преузимању упута за усељење (на расподели места) у свим данима расподеле места.

5. Крајњи рок за усељење је петак, 6. 10. 2023. године. Студент који се не усели до утврђеног рока губи право на смештај у школској 2023/2024. години. За обављање процедуре усељења у студентски дом потребно је имати следеће:

• Упут за усељење (добија се на расподели места), • Студентску картицу, • Лекарско уверење о општем здравственом стању, издато након прегледа у Заводу за здравствену заштиту студената, Београд и уписано на чип студентске картице, • Индекс на увид, • Личну карту на увид. Приликом усељења плаћају се административни трошкови, станарина и остали трошкови по основу становања у студентском дому.

6. Кандидати из осетљивих друштвених група Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису добили смештај (према рангу се налазе испод „црте”) имају право да поднесу захтев Установи, односно Служби смештаја, ул. Ђушина 5а, да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета.

Захтеви се подносе од 26. 9. 2023. (уторак) до 5. 10. 2023. године (четвртак) радним данима од 8 до 15 часова.

Уз захтев, кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи, и то: 1) из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија), 2) студенти без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља, 3) из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента, 4) из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома, 5) лица са инвалидитетом, лица с хроничним болестима и реконвалесценти – (одлука Комисије коју формира Установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената и Конкурсом) - приложити лекарско уверење о здравственом стању издато од стране Студентске поликлинике Београд, ул. Крунска 57 по извршеном прегледу и обради постојеће медицинске документације, 6) лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица, 7) избеглице и расељена лица на територији Републике Србије – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије општине пребивалишта), 8) повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврда МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг-листа, на основу бодова из коначне ранг-листе. Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте с хроничним болестима и студенте реконвалесценте (група 5), Комисија коју образује директор Установе Студентски центар „Београд”, а коју сачињавају један представник Установе и три лекара из Завода за здравствену заштиту студената Београд, доноси предлог посебне ранг-листе имајући у виду приложену релевантну здравствену документацију. Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених кандидата, у оквиру наменски опредељених капацитета Установе.

..........................................................................................................................................

За све информације обратити се Служби смештаја. Телефони: 011/334-0043; 011/334-0324. Све информације и обавештења биће доступни и на сајту www.sc.rs

СЛУЖБА СМЕШТАЈА

Скинути пдф