Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO

POSLOVANJE


IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
Izveštaj o poslovanju

FINANSIJSKI PLAN
Finansijski plan

BILANSI
Bilansi

INFORMATOR O RADU USTANOVE STUDENTSKI CENTAR BEOGRAD ZA 2016. GODINU
Informator o radu Ustanove studentski centar "Beograd" za 2016. godinu


JAVNE NABAVKE


PLAN JAVNIH NABAVKI
Plan javnih nabavki


PLAN NABAVKI ZA 2015. GODINU
Plan nabavki za 2015. godinu

IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA

2015. GODINA
Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal

Četvrti kvartal


2016. GODINA
Prvi kvartal

Drugi kvartal

Treći kvartal