Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
Ukoliko student izgubi studentsku karticu, potrebno je da se javi u Službu za informacione tehnologije - Odeljene za kartice (Svetozara Markovića 56, Studentski grad, II blok, G krilo ili Studentski dom "Karaburma" Mije Kovačevića 7/B ), gde će mu biti ponuđene dve mogućnosti:
 - da izvadi PRIVREMENU karticu kojom može mesec dana da se služi isto kao sa originalnom karticom. Prilikom vađenja
  privremene kartice ostavlja se depozit. Na privremenu karticu prepisuju se obroci i elektronski novac koje je student imao na
  svojoj kartici. Ukoliko u periodu od mesec dana student pronađe svoju karticu, vraća privremenu, reaktivira pronađenu, a
  Ustanova mu vraća depozit. Ukoliko ne pronađe svoju karticu, vraća privremenu, prilikom čega mu se izdaje DUPLIKAT 
  originalne kartice u iznosu ranije uplaćenog depozita.
 - da odmah po gubitku izvad DUPLIKAT kartice pri čemu se izgubljena kartica trajno deaktivira. Ukoliko student fizički ošteti
  karticu, dužan je da o svom trošku izvadi novu karticu.

Ukoliko кartica NE FUNKCIONIŠE, а nije fizički oštećena:

  - student dobija privremenu karticu, a svoju ostavlja u Službi za informacione tehnologije
  - nakon izvršenog servisa, student može da preuzme svoju karticu
  - ako nismo u mogućnosti da karticu stavimo u stanje funkcionalnosti, studentu se radi nova identična kartica.
   Troškove izrade snosi Studentski centar.