Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
PRELIMINARNA RANG LISTA ZA BRUCOŠE - 18.9.2017.

Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2017/18. godini su dobili:
     • devojke – zaključno sa rangom 632,
     • muškarci – zaključno sa rangom 362.

Raspodela za studentkinje održaće se u petak, 29.9.2017.(prvih 200 od 9h, a od broja 201-632 od 12h)

Raspodela za studente održaće se u subotu, 30.9.2017.(prvih 250 od 9h, a od broja 251-362 od 12h)

Raspodela mesta vrši se u studentskom domu "Karaburma".
"/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 

 

 IZDVAJAMO

Zа izdаvаnjе studеntskе kаrticе pоtrеbnо је:

   - dоnеti nа uvid ličnu kаrtu i indеks (sа upisаnim zimskim sеmеstrоm)
   - pоpuniti ZАHТЕV ZА IZDАVАNјЕ SТUDЕNТSKЕ KАRТICЕ/ZАHТЕV ZА KОRIŠĆЕNјЕ USLUGА CЕNТRА
    (zа studеntе Prаvnоg i Меdicinskоg fаkultеtа kојi su vеć izvаdili kаrticu nа svојim fаkultеtimа)
   - dоstаviti priznаnicu о uplаti zа pоtrеbе izrаdе kаrticе оdnоsnо zа kоrišćеnjе uslugа cеntrа

Resized JPEG graphic     Resized JPEG graphic     Resized JPEG graphic