Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
Studentski grad Studentski grad Studentski grad
Studentski dom "Studentski grad" nаlаzi sе u ulici Тоšin bunаr 143-151, nа Nоvоm Bеоgrаdu

Istorijat Studentskog grada obiman je i bogat, zato ćemo pomenuti samo neke detalje. Radne brigade omladine započele su izgradnju objekata na močvarnom delu između Zemuna i Beograda 11. aprila 1948. godine. Jedan od prvih planiranih objekata bio je Studentski grad, naselje od četiri paviljona za smeštaj studenata i studentske menze. Na izgradnji Studentskog grada radili su uglavnom studenti i stručnjaci iz oblasti građevine. Oko 4 000 studenata čekalo je da se useli u studentske sobe. Izgradnja je trajala je od 1948-50. godine. Krajem 1950., sva četiri paviljona bila su u završnim fazama izgradnje. U februaru 1951. počelo je useljavanje studenata u III paviljon, a završetak II paviljona očekivao se do kraja iste godine. Uporedo sa zgradama građeni su i prilazni putevi Studentskom gradu. Krajem 50- ih godina u Studentskom gradu stanovaloje 5.340 redovno useljenih studenata i veći broj tzv. "ilegalaca".

Studentski grad je postao rasadnik studentske solidarnosti, razmene iskustava i mišljenja ali i revolucionarnog duha. Čuvene studentske demonstracije 1968-me započele su u noći između 2. i 3. juna ispred I bloka u Studentskom gradu.

Od osamdesetih godina prošlog veka do danas neprestano se radi na poboljšanju kvaliteta uslova za smeštaj i ishranu studenata.

Теl: 011/310-2002

Upravnik- Dom I: Biljana Anđić
Upravnik- Dom II: Živko Šćekić
Upravnik- Dom III:Miro Mačar
Upravnik- Dom IV: Predrag Jušković


STUDENTSKI GRAD DOM I: tеlеfоn 310-2182
STUDENTSKI GRAD DOM II: tеlеfоn 310-2082
STUDENTSKI GRAD DOM III: tеlеfоn 310-3082
STUDENTSKI GRAD DOM IV: tеlеfоn 310-4082

Studentski grad danas je moderan kampus koji u potpunosti opravdava svoj naziv. U okviru Studentskog grada nalazi se četiri doma sa po dva krila, studentski restoran, Dom kulture, gril restoran, kafe "Fontana", diskoteka, multifunkcionalna sportska sala i drugi objekti koji zadovoljavaju sve potrebe studenata - stanara.

U okviru svakog doma nalaze se portirnica i video nadzor.Svaka soba ima priključak za internet.

Dom I sadrži 440 studentskih soba, hol sa recepcijom, ambulantu Studentske poliklinike, ,hostelski deo. U Domu II studenti se mogu smestiti u 521 sobu. Osim soba i čitaonica, u ovom domu nalazi se kancelarije Službe za informacione tehnologije, fotokopirnica, frizerski salon, prostorije RTV STUDENTSKI GRAD, Foto klub, književni klub "Branko Miljković", guslarsko društvo, sportsko društvo "Studentski grad". U oba doma , od 2011. godine, smešteni su strani studenti, stipendisti Vlade Republike Srbije koji studiraju na fakultetima Univerziteta u Beogradu. Dom III broji 512 studentskih soba a u njemu su smeštene prostorije AKUD-a ''Španac'' i pošta. Dom IV raspolaže sa 504 studentske sobe. U njemu se nalazi i Paraklis sv. Jovana Zlatoustog.

Kroz ovaj kompleks prošlo je na hiljade studenta, ispričano nebrojeno priča, sačuvano mnogo dragih uspomena. O Studenjaku su bivši stanari govrili, pisali, snimali filmove, u njemu određivali svoje živote , sticali ljubavi i prijateljstva. Sećaju ga se sa osmehom.

Autentičan i još uvek najveći na Balkanu, Studentski grad je do danas zadržao tradiciju omiljene studentske kuće.Prеvоz: А18, 45, 71, 72, 74, 75, 77, 601, 610, 611, 612