Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
Studentski dom "Mika Mitrović" nаlаzi sе u ulici Krаlја Vlаdimirа br. 33

Radovi na zgradi studentskog doma "Mika Mitrović" započeti su 1954. godine, sa prvobitnom idejom da to bude Dom starih. Međutim, po završetku radova 1957. godine , veliki broj studenata bolovao je od tuberkuloze, pa se na Univerzitetu smatralo neophodnim postojanje jednog doma za smeštaj rekovalescenata od ove bolesti. Do 1960-te, tu je smešteno 190 studenata. Proširenje doma isplanirano je iste godine ali je dokumentacija za adaptaciju i dogradnju rađena tek 1964. godine. Dotada je dom je raspolagao sa 82 sobe u kojima je 100 do 120 ležaja bilo rezervisano za bolesne studente. Do kompletnog renoviranja doma 2012. godine, u SD "Mika Mitrović" bili su smešteni isključivo studenti sa invaliditetom, hroničnim bolestima i rekovalescenti, kao i njihovi personalni asistenti.

Upravnik: Zlatomir Matić

Теl: 011/3954-780


Danas je studentski dom "Mika Mitrović" najmoderniji objekat u sklopu Ustanove studentski centar "Beograd", s obzirom na to da je potpuno renoviran u skladu sa potrebama studenata-stanara i zahtevima studentskog standarda. Apartmani u prizemlju kojih ima 12 u potpunosti su prilagođeni studentima sa invaliditetom. Smeštaj je obezbeđen i njihovim personalnim asistentima. Renoviran je i studentski restoran u okviru doma. Ostatak kapaciteta koji podrazumeva 67 soba na spratu, rezervisan je za sve ostale studente koji su kunkurisali za smeštaj u ovom domu. Usvim sobama postoji priključak za internet i kablovski TV sistem. Smešten u mirnom delu Voždovca, ovaj dom nudi izvanredne uslove za učenje i odmor od gradske vreve.

      


Prеvоz: Т 9 10 14        А 18 33