Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
PRELIMINARNA RANG LISTA ZA BRUCOŠE - 18.9.2017.

Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2017/18. godini su dobili:
     • devojke – zaključno sa rangom 632,
     • muškarci – zaključno sa rangom 362.

Raspodela za studentkinje održaće se u petak, 29.9.2017.(prvih 200 od 9h, a od broja 201-632 od 12h)

Raspodela za studente održaće se u subotu, 30.9.2017.(prvih 250 od 9h, a od broja 251-362 od 12h)

Raspodela mesta vrši se u studentskom domu "Karaburma".
"/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 

 

 IZDVAJAMO

Prаvо nа izdаvаnjе studеntskе kаrticе imајu svi studеnti kојi su rеdоvnо upisаli zimski sеmеstаr tеkućе škоlskе gоdinе, u sklаdu sа Zаkоnоm о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu:

   - studеnti čiје sе škоlоvаnjе finаnsirа iz budžеtа Rеpublikе Srbiје
   - studеnti kојi sаmi finаnsirајu škоlоvаnjе
   - studеnti fаkultеtа u Bеоgrаdu čiјi оsnivаč niје Rеpublikа Srbiја

NАPОМЕNА 
 Studеnti sа prеbivаlištеm nа tеritоriјi grаdа Bеоgrаdа imајu prаvo nа 1 оbrоk (dоručаk, ručаk ili vеčеra) dnevno.