Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
Cene meni obroka

Da bi se hranio u restoranu, student prvenstveno mora da poseduje studentsku karticu pomoću koje kupuje obroke.

Obroci se kupuju na blagajnama studentskih restorana ili na info kioscima.

Broj obroka upisuje se na čip kartice  i nakon svakog obroka, smanjuje se za jedan.

Do 20. u mesecu, obroci se mogu kupovati po dekadama (po deset  doručaka, ručaka, večera), a posle 20.  
mogu se kupovati i pojedinačno. Posle 27. u mesecu mogu se kupiti obroci za naredni mesec.

Na blagajnama restorana može se kupiti i žeton koji služi za korišćenje escajga.