Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
Studenti kojima je prebivalište na teritoriji grada Beograda imaju pravo na jedan obrok dnevno (doručak, ručak, večera).

Studenti čije se školovanje finansira iz budžeta republike Srbije po regresiranim cenama.

Studenti koji sami finansiraju svoje školovanje po ekonomskim cenama.