Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
Studenti  kojima prebivalište (adresa na kojoj su prijavljeni) ne pripada teritoriji grada Beograda, bilo da koriste
smeštaj USCB ili ne, imaju pravo na ishranu u studentskim restoranima  i to:
     - studenti čije se školovanje finansira iz budžeta republike Srbije imaju pravo na tri obroka dnevno (doručak, ručak, večera), 
       po regresiranim cenama
     - studenti koji sami finansiraju svoje školovanje imaju pravo na tri obroka dnevno, po ekonomskim cenama