Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
PRELIMINARNA RANG LISTA ZA BRUCOŠE - 18.9.2017.

Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2017/18. godini su dobili:
       • devojke – zaključno sa rangom 632,
       • muškarci – zaključno sa rangom 362.

Raspodela za studentkinje održaće se u petak, 29.9.2017.(prvih 200 od 9h, a od broja 201-632 od 12h)

Raspodela za studente održaće se u subotu, 30.9.2017.(prvih 250 od 9h, a od broja 251-362 od 12h)

Raspodela mesta vrši se u studentskom domu "Karaburma".
"/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 

 

 IZDVAJAMO
Prаvо nа ishrаnu оd tri оbrоkа dnеvnо imајu studеnti kојi ispunjаvајu оpštе uslоvе iz člаnа 4. Zаkоnа о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu, i čiје prеbivаlištе niје u mеstu studirаnjа. Prаvо nа ishrаnu оd јеdnоg оbrоkа dnеvnо imајu studеnti kојi ispunjаvајu оpštе uslоvе iz člаnа 4. оvоg zаkоnа i čiје је prеbivаlištе u mеstu studirаnjа.

Odluku o ostvarivanju prava studenta na ishranu donosi direktor Studentskog centra, na osnovu zahteva studenta i dostavljene dokumentacije.