Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
Rang lista za smeštaj u studentski centar za studente I godine studija radi se odvojeno od rang liste za studente
ostalih godina studija. 

Rеdоslеd kаndidаtа utvrđuје sе nа оsnоvu uspеhа оstvаrеnоg u prеthоdnоm škоlоvаnju i sоciјаlnо-еkоnоmskоg stаtusа
pоrоdicе.

(izvоr: Zаkоn о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu)


Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2014/15. godini su dobili:
       • devojke – zaključno sa rangom 626,
       • muškarci – zaključno sa rangom 387.

Rang lista za brucoše