Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
 
 
 
Foto galerija

14 najboljih studenata, stanara 14 studentskih domova nagrađeno je sedmodnevnim boravkom na Zlatiboru za dve osobe. To su:
1. NURKOVIĆ SELMINA, ''Studentski grad, Dom 1''
2. MIRKOVIĆ BILJANA, ''Studentski grad, Dom 2''
3. JORDANSKI MILOŠ, ''Studentski grad, Dom 3''
4. KOTUROVIĆ VLADIMIR, ''Studentski grad, Dom 4''
5. JOVIČIĆ STEFAN, ''Kralj Aleksandar I''
6. PETROVIĆ VLADIMIR, ''Karaburma''
7. ILIĆ JELENA, ''Slobodan Penezić''
8. JEVTIĆ RADA, ''Rifat Burdžević''
9. KOVAČEVIĆ JOVAN, ''Patris Lumumba''
10. ČIVOVIĆ MARIJA, ''Vera Blagojević''
11. LEKIĆ MILENA, ''Košutnjak''
12. MIJATOVIĆ RADENKA, ''Žarko Marinović''
13. MILOJEVIĆ LESO MILAN, ''4.april''
14. MARJANOVIĆ MIRJANA, ''Mika Mitrović''

Pored ovih 14 nagrađenih studenata, odlučeno je da se nagradi još 21 student sa prosečnom ocenom 10, oslobađanjem plaćanja stanarine za mesec maj 2014.

U finale „Prvog glasa Univerziteta“ plasiralo se dvanaest takmičara. Prema glasovima žirija, pobedio je Dušan Rakić, student treće godine Muzičke akademije. Drugo mesto zauzela je Jovana Mijailović, studentkinja Učiteljskog fakulteta a treće Stefan Babić, student Mašinskog fakulteta. Za prva tri mesta obezbeđene su nagrade - mobilni telefoni.

Prava velika studentska žurka održana je na platou ispred Doma kulture u Studentskom gradu gde je nekoliko hiljada studenata proslavilo svoj dan uz zvuke bendova S.A.R.S.,THE DIBIDUS, SMREK SI!, DJ RAJKEC a u programu su učestvovali i ansambl Branka Markovića, vokalni solista Gordana Lazarević. AKUD „Mika Mitrović Jarac“ nastupio je u studentskom domu 4. April. "/>
 
 

 

 IZDVAJAMO
Rang lista za smeštaj u studentski centar za studente I godine studija radi se odvojeno od rang liste za studente
ostalih godina studija. 

Rеdоslеd kаndidаtа utvrđuје sе nа оsnоvu uspеhа оstvаrеnоg u prеthоdnоm škоlоvаnju i sоciјаlnо-еkоnоmskоg stаtusа
pоrоdicе.

(izvоr: Zаkоn о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu)


Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2013/14. godini su dobili:
       • devojke – zaključno sa rangom 619,
       • muškarci – zaključno sa rangom 379.