Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
1) Uspeh ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
    - opšteg uspeha u srednjoj školi - za studente I godine studija,
    - uspeha na visokoškolskoj ustanovi - za studente ostalih godina studija;

2) Socijalno-ekonomskog statusa porodice. 
     Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta,
     za period januar-jun tekuće godine. 

(izvоr: Zаkоn  о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu)