Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
PRELIMINARNA RANG LISTA ZA BRUCOŠE - 18.9.2017.

Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2017/18. godini su dobili:
     • devojke – zaključno sa rangom 632,
     • muškarci – zaključno sa rangom 362.

Raspodela za studentkinje održaće se u petak, 29.9.2017.(prvih 200 od 9h, a od broja 201-632 od 12h)

Raspodela za studente održaće se u subotu, 30.9.2017.(prvih 250 od 9h, a od broja 251-362 od 12h)

Raspodela mesta vrši se u studentskom domu "Karaburma".
"/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 

 

 IZDVAJAMO
1) Uspeh ostvarenog u prethodnom školovanju, i to:
  - opšteg uspeha u srednjoj školi - za studente I godine studija,
  - uspeha na visokoškolskoj ustanovi - za studente ostalih godina studija;

2) Socijalno-ekonomskog statusa porodice. 
   Socijalno-ekonomski status porodice utvrđuje se na osnovu proseka ukupnih mesečnih prihoda po članu porodice studenta,
   za period januar-jun tekuće godine. 

(izvоr: Zаkоn о učеničkоm i studеntskоm stаndаrdu)