Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI
 
PRELIMINARNA RANG LISTA ZA BRUCOŠE - 18.9.2017.

Studenti prve godine - pravo na smeštaj u školskoj 2017/18. godini su dobili:
       • devojke – zaključno sa rangom 632,
       • muškarci – zaključno sa rangom 362.

Raspodela za studentkinje održaće se u petak, 29.9.2017.(prvih 200 od 9h, a od broja 201-632 od 12h)

Raspodela za studente održaće se u subotu, 30.9.2017.(prvih 250 od 9h, a od broja 251-362 od 12h)

Raspodela mesta vrši se u studentskom domu "Karaburma".
"/>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preuzmite uverenje o prihodima koje popunjava Opština na kojoj je student prijavljen."/>
 
 
 

 

 IZDVAJAMO
Studеntskа kаrticа prеdstаvlја јеdinstvеni idеntifikаciоni dоkumеnt nеоphоdаn zа kоrišćеnjе uslugа smеštаја i ishrаnе Ustаnоvе Studеntski cеntаr „Bеоgrаd“. Koristi se i kao zdrаvstvеni kаrtоn u Studеntskој pоliklinici.     kartica        kartica

Studentska kartica je multiaplikativna, trenutno najfleksibilnija kartica na tržištu koja omogućava laku nadogradnju i širenje funkcionalnosti i posle izdavanja. Najveće prednosti ovih kartica su lakoća upotrebe i visoka bezbednost, tj. nemogućnost falsifikovanja. Studentska kartica sadrži dva čipa – KONTAKTNI I BESKONTAKTNI.
KONTAKTNI ČIP SADRŽI – lične podatke o korisniku (ime, prezime, adresa i mesto stanovanja), podatke o studiranju (naziv visokoškolske ustanove, godina studeija, status), podaci o smeštaju studenta (naziv doma, kapacitet i kategoruju sobe), podatke o ishrani (broj kupljenih meni obroka), elektronski novčanik, podaci o lekarskom pregledu. BESKONTAKTNI ČIP (antena) kartice koristi se za evidenciju prolaska, otključavanje/zaključavanje vrata studentskih soba, ulazak u čitaonice itd.
Vizuelno, ona sadrži personalne podatke studenta (ime, prezime, datum rođenja ), fotografiju studenta, naziv visokoškolske ustanove, broj indeksa, međunarodne licence koja omogućava popuste – EYCA/ISIC, broj studentske kartice.
Trenutno, studenti koriste softver za ishranu, smeštaj i elektronska plaćanja, kao i korišćenje kartice za ulaske, izlaske i evidentiranje. Kontinuiranim praćenjem tehnoloških inovacija i stalnim radom na unapređenju studentske kartice, Služba za informacione tehnologije Ustanove Studentski centar Beograd nastojaće da u budućnosti iskoristi mogućnost nadogradnje kartice u skladu sa željama i potrebama svojih korisnika.
Pored navedenog, planirano je da studentska kartica služi kao elektronski indeks i platna kartica, a već se koristi za evidenciju prisutnosti na predavanjima. Cilj je da studentska kartica vrši ulogu jedinstvene kartica koju student može da koristi u većini studentskih aktivnosti.
Našu studentsku karticu u ovom momentu koristi oko 25.000 studenata.