Studentski centar Beograd
Studentski centar Beograd

jquery sliders Studentski centar Beograd
  VESTI

 

 IZDVAJAMO
Studеntskа kаrticа prеdstаvlја јеdinstvеni idеntifikаciоni dоkumеnt nеоphоdаn zа kоrišćеnjе uslugа smеštаја i ishrаnе Ustаnоvе Studеntski cеntаr „Bеоgrаd“. Koristi se i kao zdrаvstvеni kаrtоn u Studеntskој pоliklinici.     kartica        kartica

Studentska kartica je multiaplikativna, trenutno najfleksibilnija kartica na tržištu koja omogućava laku nadogradnju i širenje funkcionalnosti i posle izdavanja. Najveće prednosti ovih kartica su lakoća upotrebe i visoka bezbednost, tj. nemogućnost falsifikovanja. Studentska kartica sadrži dva čipa – KONTAKTNI I BESKONTAKTNI.
KONTAKTNI ČIP SADRŽI – lične podatke o korisniku (ime, prezime, adresa i mesto stanovanja), podatke o studiranju (naziv visokoškolske ustanove, godina studeija, status), podaci o smeštaju studenta (naziv doma, kapacitet i kategoruju sobe), podatke o ishrani (broj kupljenih meni obroka), elektronski novčanik, podaci o lekarskom pregledu. BESKONTAKTNI ČIP (antena) kartice koristi se za evidenciju prolaska, otključavanje/zaključavanje vrata studentskih soba, ulazak u čitaonice itd.
Vizuelno, ona sadrži personalne podatke studenta (ime, prezime, datum rođenja ), fotografiju studenta, naziv visokoškolske ustanove, broj indeksa, međunarodne licence koja omogućava popuste – EYCA/ISIC, broj studentske kartice.
Trenutno, studenti koriste softver za ishranu, smeštaj i elektronska plaćanja, kao i korišćenje kartice za ulaske, izlaske i evidentiranje. Kontinuiranim praćenjem tehnoloških inovacija i stalnim radom na unapređenju studentske kartice, Služba za informacione tehnologije Ustanove Studentski centar Beograd nastojaće da u budućnosti iskoristi mogućnost nadogradnje kartice u skladu sa željama i potrebama svojih korisnika.
Pored navedenog, planirano je da studentska kartica služi kao elektronski indeks i platna kartica, a već se koristi za evidenciju prisutnosti na predavanjima. Cilj je da studentska kartica vrši ulogu jedinstvene kartica koju student može da koristi u većini studentskih aktivnosti.
Našu studentsku karticu u ovom momentu koristi oko 25.000 studenata.